Ковалівська громада

Київська область, Білоцерківський район

ОГОЛОШЕННЯ ГАРЯЧА ЛІНІЯ

Фото без опису  

УКРАЇНА

КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фото без опису

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ковалівського сільського голови

від 01.11.2021  № 54

Про створення телефонної „гарячої лінії” та затвердження Порядку роботи телефонної „гарячої лінії” у виконавчому комітеті Ковалівської сільської ради

Відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення та підвищення ефективності роботи виконавчого комітету сільської ради із зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства:

 1. Створити та забезпечити функціонування телефонної „гарячої лінії” у виконавчому комітеті сільської ради.
 2. Затвердити Порядок роботи телефонної „гарячої лінії” у виконавчому комітеті сільської ради (додається).
 3. Відповідальним за організацію роботи телефонної „гарячої лінії” є заступник Ковалівського сільського голови 
 4. Заступнику Ковалівського сільського голови Мусієнко Аллі Олександрівні, забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному вебсайті сільської ради.
 5. Старостам населених пунктів Ковалівської громади та керівникам самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради забезпечити виконання цього розпорядження в межах повноважень.
 6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного  опублікування.
 7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою

 

 

Сільський голова                                                         Р.Ф.Клюковська

            

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови     від 01.11.2021 року № 54

 

ПОРЯДОК роботи телефонної „гарячої лінії” у виконавчому комітеті Ковалівської сільської ради

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” з метою підвищення ефективності роботи виконавчого комітету сільської ради із зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.
 2. Порядок визначає організацію роботи телефонної „гарячої лінії” у виконавчому комітеті сільської ради, механізми прийому, реєстрації, оперативного розгляду та надання відповідей на звернення, які надходять на телефонні номери „гарячої лінії”.
 3. Посадові особи органу місцевого самоврядування, які забезпечують роботу телефонної „гарячої лінії”, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України „Про звернення громадян”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

II. Порядок роботи телефонної „гарячої лінії”

 1. Телефон  „гарячої лінії” працює в адміністративній будівлі Ковалівської сільської ради за адресою: вул. Монастирська, 1, с. Ковалівка. Час роботи:  щоденно з 9:00 до 18:00 за телефоном 050 -553-85-87
 2. Організацію роботи телефонної „гарячої лінії” забезпечує загальний відділ сільської ради. 
 3. У роботі телефонної „гарячої лінії” відповідно до затвердженого графіка беруть участь старости населених пунктів Ковалівської громади, керівники самостійних структурних підрозділів виконавчого апарату сільської  ради, особи, на яких покладено виконання їх обов’язків або уповноважені керівником самостійного структурного підрозділу особи в разі їх відсутності.

III. Основні завдання роботи телефонної „гарячої лінії”

Основними завданнями роботи телефонної „гарячої лінії” є:

 1. Надання довідково-консультативної допомоги громадянам;
 2. Прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що стосуються діяльності Ковалівської сільської ради та її виконавчого комітету.

IV. Порядок прийому, реєстрації і розгляду звернень, що надійшли на телефон „гарячої лінії”.

1. Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо при зверненні шляхом надання консультацій з обов’язковою відміткою у журналі обліку звернень громадян (додаток 1).

 1. Усі звернення, що надійшли на телефонну „гарячу лінію”, які потребують додаткового вивчення і відповідь на які не може бути надана по телефону, реєструються в день їх надходження у журналі обліку звернень громадян. 
 2. У разі якщо опрацювання фактів та обставин викладених у зверненні громадянина, потребує надання ним додаткових документів, матеріалів та (або) інших відомостей для аналізу, посадова особа, що прийняла телефонний дзвінок має право рекомендувати заявнику звернутися до Ковалівської сільської ради у порядку, визначеному Законом України „Про звернення громадян”, про що робиться відмітка у журналі обліку звернень громадян (додаток 1).

В такому випадку звернення громадянина буде розглянуто за його згодою після надання ним відповідних документів, матеріалів чи інших відомостей.

 1. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Ковалівської сільської ради, посадова особа, яка здійснює прийом телефонного звернення, пояснює громадянину, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися, і за можливості надає їх адресу, номер телефону.
 2. Заявник при зверненні на гарячу телефонну лінію повідомляє:  прізвище, ім'я, по батькові;
  • суть порушеного питання, пропозиції, заяви чи скарги; поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, на яку має бути спрямована відповідь по суті звернення;
  • номер телефону.

 

  1. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на телефонну „гарячу лінію” виконавчого комітету сільської ради, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 14 квітня 1997 (зі змінами).
  2. Безпосередній контроль за вчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на телефонну „гарячу лінію”, здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, відповідальних за розгляд. 

V. Строки розгляду звернень

 1. Строки розгляду звернень громадян не можуть перевищувати строків, які визначені чинним законодавством.
 2. Звернення, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються в такому самому порядку, що й письмові звернення, відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.
 3. Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

VI. Правила етикету та службової поведінки під час телефонної розмови

 1. Відповідь на телефонний дзвінок починається з привітання, представлення посадової особи та інформування, що телефонний дзвінок надійшов на адресу телефонної „гарячої лінії” виконавчого комітету сільської ради. Мова спілкування - українська чи інша мова, прийнятна для сторін.
 2. Посадова особа зобов'язана:
 • зняти трубку телефонного апарату не пізніше третього - четвертого дзвінка; 
 • уважно вислухати повідомлення.  Поставити уточнюючі запитання, якщо необхідно з'ясувати більше обставин;
 • надати консультацію чи роз'яснення по телефону;
 • поінформувати заявника про те, що його звернення прийнято до розгляду;
 • поінформувати про орієнтовний термін отримання відповіді;   
 •   подякувати за телефонний дзвінок.

 

 

Керуюча справами                                                                          В.В.Шаропата

Додаток 1 до Порядку роботи телефонної „гарячої лінії” у виконавчому комітеті Ковалівської сільської ради

Журнал обліку звернень громадян, що надійшли на телефонну

„гарячу лінію”

 

п/ п

Дата прийняття

телефонного дзвінку

Прізвище, ім'я та по

батькові

Контактна  інформація

Короткий зміст

Відмітка про результати надання

консультацій

на звернення, які не

потребують

додаткового вивчення

Відмітка про

передачу

звернення на

реєстрацію

Відмітка про

результати розгляду звернення

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Керуюча справами                                                  В.В.Шаропата

 

03 Жовтня, 2023 р., 15:23
Про початок роботи Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки
18 Липня, 2023 р., 08:39
🧐Прагнете освоїти нову професію? Хочете прокачати цифрові навички? Чи навіть визначитися із професією вашої мрії? 🤔
18 Липня, 2023 р., 08:37
https://osvita.diia.gov.ua/
14 Липня, 2023 р., 14:51
МИ ДОПОМАГАЄМО ЗАХИСТИТИСЯ ВІД ТОРГОВЦІВ ЛЮДЬМИ
06 Липня, 2023 р., 09:01
https://rada.info/upload/users_files/04359287/be9e56018d83cbe2d75365a644f9c19c.pdf
14 Березня, 2023 р., 13:46
12 березня 2023 року в селі Устимівка на території Ковалівської територіальної громади було проведено БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК на підтримку ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ!!!

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь